อิฐช่องลม / บล็อคช่องลม

อิฐช่องลม” หรือ "บล็อคช่องลม"  

อิฐช่องลม” หรือ "บล็อคช่องลม"ที่เราใช้เป็นรั้วของที่อยู่อาศัย เพื่อรับลมและระบายอากาศ ใช้ในการแต่งบ้านให้โปร่งสบายด้วย อิฐช่องลม” ปัจจุบันมีการนำ อิฐช่องลม” มาใช้กันแพร่หลายมากขึ้น  รูปแบบหน้าตาของอิฐช่องลมก็โมเดิร์นเหมาะกับยุคสมัยเรามากขึ้น ทำให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ต่างๆ ภายในบ้าน ได้หลากหลายความต้องการมากขึ้นอีกด้วย

ก่อนอื่นเราจะมาบอกข้อดีของ อิฐช่องลม” กันก่อน นอกจากหน้าที่หลัก ซึ่งคือใช้เพื่อกั้นพื้นที่ออกจากกันแล้ว ข้อดีด้านอื่นๆ มีดังนี้

 •  ถ่ายเทอากาศได้ดี เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้นแบบบ้านเรา
 • แสงธรรมชาติสามารถผ่านเข้าได้ เป็นอีก 1 ทางเลือกในการประหยัดพลังงาน
 • มีความเป็นส่วนตัว ความถี่หรือห่างของบล็อก สามารถกำหนดได้จากการใช้งานของพื้นที่นั้นๆ ว่าเราต้องการความเป็นส่วนตัวแค่ไหน
 • ป้องกันแดด-ฝน ได้ เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่กึ่ง outdoor
 • มีรูปแบบที่หลากหลาย สามารถออกแบบลวดลายเองได้ 

 • อิฐช่องลม.jpg
  รหัสสินค้า VB019.001 ขนาด จำนวนการใช้ 19x19x9ซม. 25 ก้อน /ตารางเมตร จำนวนบรรทุก 600 - 5,000ก้อน /เที่ยว ระยะเวลาจัดส่ง ภายใน 7วัน ...

 • ventilationblock.jpg
  รหัสสินค้า VB019.002 ขนาด จำนวนการใช้ 19x19x9ซม. 25ก้อน /ตารางเมตร จำนวนบรรทุก 1,200 - 3,000ก้อน /เที่ยว ระยะเวลาจัดส่ง ภายใน1-2วัน

 • บล็อกช่องลม.jpg
  รหัสสินค้าVB019.003ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก400 - 3,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน1-2วัน

 • บล็อกช่องลม.jpg
  รหัสสินค้าVB019.004ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก1,200 - 3,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน1-2วัน

 • อิฐช่องลม
  รหัสสินค้าVB019.005ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก1,200 - 3,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน1-2วัน

 • อิฐช่องลมสวยๆ.jpg
  รหัสสินค้าVB019.006ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25 ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก400 - 3,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน1-2วัน

 • BREEZEBLOCK
  รหัสสินค้าVB019.007ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25 ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก400 - 3,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน1-2วัน

 • บล็อกช่องลม
  รหัสสินค้าVB019.008ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25 ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก400 - 3,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน1-2วัน

 • บล็อกช่องลม.jpg
  รหัสสินค้าVB019.009ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25 ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก400 - 3,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน1-2วัน

 • บล็อกช่องลมสี่เหลี่ยม.jpg
  รหัสสินค้าVB019.010ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25 ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก400- 3,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน1-2วัน

 • บล็อกช่องลมสี่เหลี่ยม
  รหัสสินค้าVB019.011ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25 ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก400- 3,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน1-2วัน

 • บล็อกช่องลมสวยๆ
  รหัสสินค้าVB019.012ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25 ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก400- 3,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน1-2วัน

 • บล็อกช่องลมสวยๆ
  รหัสสินค้าVB019.013ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25 ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก400- 3,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน1-2วัน

 • บล็อกช่องลมลายMODERN
  รหัสสินค้าVB019.014ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25 ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก400- 3,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน1-2วัน

 • บล็อคช่องลมสี่เหลี่ยมจตุรัสสี่ช่อง.jpg
  รหัสสินค้าVB019.015ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25 ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก600- 5,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน 7วัน

 • อิฐช่องลม
  รหัสสินค้าVB019.016ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25 ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก600- 5,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน 7วัน

 • บล็อคช่องลม
  รหัสสินค้าVB019.017ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25 ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก400 - 3,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน 1-2 วัน

 • อิฐ
  รหัสสินค้าVB019.018ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25 ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก500- 5,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน 7วัน

 • อิฐช่องลม
  รหัสสินค้าVB019.019ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25 ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก600- 6,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน 7วัน

 • อิฐช่องลม
  รหัสสินค้าVB019.020ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25 ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก600- 6,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน 7วัน

 • อิฐช่องลม
  รหัสสินค้าVB019.021ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25 ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก600- 6,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน 7วัน

 • อิฐช่องลม
  รหัสสินค้าVB019.022ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25 ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก600- 6,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน 7วัน

 • อิฐช่องลม
  รหัสสินค้าVB019.023ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25 ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก600- 6,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน 7วัน

 • อิฐช่องลม
  รหัสสินค้าVB019.024ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25 ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก600- 6,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน 7วัน

 • อิฐช่องลม
  รหัสสินค้าVB019.025ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25 ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก600- 6,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน 7วัน

 • อิฐช่องลม
  รหัสสินค้าVB019.026ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25 ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก600- 6,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน 7วัน

 • อิฐช่องลม
  รหัสสินค้าVB019.027ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25 ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก600- 6,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน 7วัน

 • อิฐช่องลม
  รหัสสินค้าVB019.028ขนาดจำนวนการใช้19x19x9ซม.25 ก้อน /ตารางเมตรจำนวนบรรทุก600- 6,000ก้อน /เที่ยวระยะเวลาจัดส่งภายใน 7วัน
Visitors: 26,108